top of page
47x47 45x95 mosaic vietnam sz.jpg

Mosaic Vietnam

  • Mosaic 47x47 mm (ron grout 3 mm, dày thickness 7mm)

  • Mosaic 45x95 mm (ron grout 5 mm, dày thickness 7mm)

  • Đóng gói 22 vỉ/thùng.

  • Kích thước vỉ 300x300 mm  (11 vỉ/m2)

  • Sản phẩm Made in Vietnam

  • Ứng dụng: Nội thất và Ngoại thất bao gồm cả bể bơi

     Ký hiệu G trước mã số: men bóng. 

     Ký hiệu M trước mã số: men mờ mịn.

bottom of page