top of page

MOSAIC LỤC GIÁC HỌA TIẾT

Chip size  : 51*59 mm

Sheet size: 285*320 mm

Đóng gói   : 22 vỉ/hộp

Thương hiệu: STARK

Made in Vietnam

bottom of page