Gạch Thẻ Color Cement

Gạch Thẻ Color Cement

₫1Price

Chât liệu Ceramic

Men bóng - hiệu ứng màu loang kiểu đốm loang.

Size 75x300 mm