top of page
Thẻ Mộc 62x186mm

Thẻ Mộc 62x186mm

  • Gạch thẻ phong cách tự nhiên uyển chuyển bởi sắc màu đậm nhạt.
  • Size : 62x186 mm.
  • Xanh Lá Men Bóng.
  • Xanh Dương men mờ
  • Cam nhạt Terracotta men mờ
  • Cam đậmTerracotta men mờ
    1₫Price
    bottom of page