2 By 2 (Made in Thai Land - Hand Made)

2by2
2by2
press to zoom

 Module

 
2x2_Img02_edited
2x2_Img02
2x2_Img01
2x2_Img04
2x2_Img05-754x754
2x2_Img03
2x2_Img03_edited
Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

SQ01
SQ01
press to zoom
2x2-SQ08
2x2-SQ08
press to zoom
2X2-SQ06
2X2-SQ06
press to zoom
2X2-SQ07
2X2-SQ07
press to zoom
2X2-SQ04new2015
2X2-SQ04new2015
press to zoom
2X2-SQ02new2015
2X2-SQ02new2015
press to zoom
2X2-SQ03new2015
2X2-SQ03new2015
press to zoom
2X2-SQ05
2X2-SQ05
press to zoom
2x2-MR029-Jasmine-Emerald
2x2-MR029-Jasmine-Emerald
press to zoom
2X2-MR028-JASMINE-AMBER
2X2-MR028-JASMINE-AMBER
press to zoom
2X2-MR027-MATT-CHROMIUM
2X2-MR027-MATT-CHROMIUM
press to zoom
2X2-MR022-JASMINESKYBLUE
2X2-MR022-JASMINESKYBLUE
press to zoom
2X2-MR021-IRISAMBER
2X2-MR021-IRISAMBER
press to zoom
2X2-MR020-IRISPERSIA
2X2-MR020-IRISPERSIA
press to zoom
2X2-MR019-JASMINEEMPIRE
2X2-MR019-JASMINEEMPIRE
press to zoom
2X2-MR018-JASMINETEA
2X2-MR018-JASMINETEA
press to zoom
2X2-MR017-JASMINEBLUEBERRY
2X2-MR017-JASMINEBLUEBERRY
press to zoom
2X2-MR016-BAMBUSAGOLD
2X2-MR016-BAMBUSAGOLD
press to zoom
2X2-MR015-BAMBUSA
2X2-MR015-BAMBUSA
press to zoom
2X2-MR014-IRISDARKBLUE
2X2-MR014-IRISDARKBLUE
press to zoom
2X2-MR013-IRISPAETAI
2X2-MR013-IRISPAETAI
press to zoom
2X2-MR012-IRISLAGOON
2X2-MR012-IRISLAGOON
press to zoom
2X2-MR011-JASMINEBLUE
2X2-MR011-JASMINEBLUE
press to zoom
2X2-MR010-JASMINEGREEN
2X2-MR010-JASMINEGREEN
press to zoom
2X2-MR009-THEMOON
2X2-MR009-THEMOON
press to zoom
2X2-MR008-PYTHON
2X2-MR008-PYTHON
press to zoom
2X2-MR007-IRISBLUE
2X2-MR007-IRISBLUE
press to zoom
2X2-MR006-FORESTGREEN
2X2-MR006-FORESTGREEN
press to zoom
2X2-MR005-SILVER
2X2-MR005-SILVER
press to zoom
2x2-PT018-SLATEBLACK
2x2-PT018-SLATEBLACK
press to zoom
2x2-PT017-DOLPHIN
2x2-PT017-DOLPHIN
press to zoom
2x2-PT016-COTTON
2x2-PT016-COTTON
press to zoom
2x2-PT015-Warm-Grey3
2x2-PT015-Warm-Grey3
press to zoom
2x2-PT008-Brown2
2x2-PT008-Brown2
press to zoom
2x2-PT009-Brown3
2x2-PT009-Brown3
press to zoom
2x2-PT010-Cool-Grey1
2x2-PT010-Cool-Grey1
press to zoom
2x2-PT011-Cool-Grey2
2x2-PT011-Cool-Grey2
press to zoom
2x2-PT012-Cool-Grey3
2x2-PT012-Cool-Grey3
press to zoom
2x2-PT013-Warm-Grey1
2x2-PT013-Warm-Grey1
press to zoom
2x2-PT014-Warm-Grey2
2x2-PT014-Warm-Grey2
press to zoom
2x2-PT007-Brown1
2x2-PT007-Brown1
press to zoom
2x2-PT006-Mint3
2x2-PT006-Mint3
press to zoom
2x2-PT005-Mint2
2x2-PT005-Mint2
press to zoom
2x2-PT004-Mint1
2x2-PT004-Mint1
press to zoom
2x2-PT002-Red-Clay2
2x2-PT002-Red-Clay2
press to zoom
2x2-PT003-Red-Clay3
2x2-PT003-Red-Clay3
press to zoom
2x2-PT001-Red-Clay1
2x2-PT001-Red-Clay1
press to zoom
2X2-MR005-SILVER
2X2-MR005-SILVER
press to zoom
2x2-GL001-SMOKE
2x2-GL001-SMOKE
press to zoom
2x2-GL002-CAMOGREEN
2x2-GL002-CAMOGREEN
press to zoom
2x2-GL003-SHADOWBLACK
2x2-GL003-SHADOWBLACK
press to zoom
2x2-GL004-MARINE
2x2-GL004-MARINE
press to zoom
2X2-MR003-FLOWER
2X2-MR003-FLOWER
press to zoom
2x2-cn017
2x2-cn017
press to zoom
2X2-CN015-UOVO
2X2-CN015-UOVO
press to zoom
2x2-cn019
2x2-cn019
press to zoom
2x2-cn018
2x2-cn018
press to zoom
2X2-CN014-ORCHID
2X2-CN014-ORCHID
press to zoom
2X2-CN013-BLACKPEARL
2X2-CN013-BLACKPEARL
press to zoom
2X2-CN012-EARL-GREY
2X2-CN012-EARL-GREY
press to zoom