BARS (Made in Thai Land - Hand Made)

BARS - 1
BARS - 1
press to zoom
BARS-R - 1
BARS-R - 1
press to zoom
BARS-H - 1
BARS-H - 1
press to zoom
BARS-B - 1
BARS-B - 1
press to zoom
 
38126927_10155551061032805_3879386659870
37932228_10155551061212805_4518140492554
rs_Img04-749x749 - 1
BARS 01 (1)
dplus 2
dlu
Bars_Img01 - 1
Bars_Img03 - 1
Bars_Img02 - 1

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

BAR-B02
BAR-B02
press to zoom
BAR-B03
BAR-B03
press to zoom
BAR-B01
BAR-B01
press to zoom
BAH-01-1
BAH-01-1
press to zoom
BAB-01-2
BAB-01-2
press to zoom
BAB-01-1
BAB-01-1
press to zoom
BAR-MR020 - 1
BAR-MR020 - 1
press to zoom
R-MR001-CHROMIUM - 1
R-MR001-CHROMIUM - 1
press to zoom
R-CN008-BLUEMOON - 1
R-CN008-BLUEMOON - 1
press to zoom
R-CLR01-CANDYRED - 1
R-CLR01-CANDYRED - 1
press to zoom
R-CL011-CHARCOAL - 1
R-CL011-CHARCOAL - 1
press to zoom
R-CL001-WHITEFOX - 1
R-CL001-WHITEFOX - 1
press to zoom
PT015-Warm-Grey3 - 1
PT015-Warm-Grey3 - 1
press to zoom
PT014-Warm-Grey2 - 1
PT014-Warm-Grey2 - 1
press to zoom
PT013-Warm-Grey1 - 1
PT013-Warm-Grey1 - 1
press to zoom
PT012-Cool-Grey3 - 1
PT012-Cool-Grey3 - 1
press to zoom
PT011-Cool-Grey2 - 1
PT011-Cool-Grey2 - 1
press to zoom
PT010-Cool-Grey1 - 1
PT010-Cool-Grey1 - 1
press to zoom
-PT003-Red-Clay3 - 1
-PT003-Red-Clay3 - 1
press to zoom
-PT002-Red-Clay2 - 1
-PT002-Red-Clay2 - 1
press to zoom
-PT001-Red-Clay1 - 1
-PT001-Red-Clay1 - 1
press to zoom
O01-CANDY-ORANGE - 1
O01-CANDY-ORANGE - 1
press to zoom
N013-BLACK-PEARL - 1
N013-BLACK-PEARL - 1
press to zoom
N001-POISONGREEN - 1
N001-POISONGREEN - 1
press to zoom
-JASMINE-SKYBLUE - 1
-JASMINE-SKYBLUE - 1
press to zoom
L013-APPLE-GREEN - 1
L013-APPLE-GREEN - 1
press to zoom
LV01-CANDYVIOLET - 1
LV01-CANDYVIOLET - 1
press to zoom
LW01-CANDY-WHITE - 1
LW01-CANDY-WHITE - 1
press to zoom
LY01-CANDYYELLOW - 1
LY01-CANDYYELLOW - 1
press to zoom
-Jasmine-Emerald - 1
-Jasmine-Emerald - 1
press to zoom
-CN012-EARL-GREY - 1
-CN012-EARL-GREY - 1
press to zoom
-CL005-CHOCOLATE - 1
-CL005-CHOCOLATE - 1
press to zoom
CLW02-MATT-WHITE - 1
CLW02-MATT-WHITE - 1
press to zoom
CLG01-CANDY-GREY - 1
CLG01-CANDY-GREY - 1
press to zoom
CL017-SUPERBLACK - 2
CL017-SUPERBLACK - 2
press to zoom
-CL016-TURQOUISE - 1
-CL016-TURQOUISE - 1
press to zoom
CL012-CANDYBLACK - 1
CL012-CANDYBLACK - 1
press to zoom
-CL009-STEELBLUE - 1
-CL009-STEELBLUE - 1
press to zoom
-CL007-CANDYBLUE - 1
-CL007-CANDYBLUE - 1
press to zoom
CL006-OTTERGREEN - 1
CL006-OTTERGREEN - 1
press to zoom
BAR-PT006-Mint3 - 1
BAR-PT006-Mint3 - 1
press to zoom
BAR-PT008-Brown2 - 1
BAR-PT008-Brown2 - 1
press to zoom
BAR-PT016 - 1
BAR-PT016 - 1
press to zoom
BAR-PT009-Brown3 - 1
BAR-PT009-Brown3 - 1
press to zoom
BAR-PT017 - 1
BAR-PT017 - 1
press to zoom
BAR-PT018 - 1
BAR-PT018 - 1
press to zoom
BAR-PT018
BAR-PT018
press to zoom
BAR-PT007-Brown1 - 1
BAR-PT007-Brown1 - 1
press to zoom
BAR-PT005-Mint2 - 1
BAR-PT005-Mint2 - 1
press to zoom
BAR-PT004-Mint1 - 1
BAR-PT004-Mint1 - 1
press to zoom
BAR-MR021 - 1
BAR-MR021 - 1
press to zoom
BAR-MR019 - 1
BAR-MR019 - 1
press to zoom
BAR-MR017 - 1
BAR-MR017 - 1
press to zoom
BAR-MR014 - 1
BAR-MR014 - 1
press to zoom
BAR-MR018 - 1
BAR-MR018 - 1
press to zoom
BAR-MR016 - 1
BAR-MR016 - 1
press to zoom
BAR-MR015 - 1
BAR-MR015 - 1
press to zoom
BAR-MR012 - 1
BAR-MR012 - 1
press to zoom
BAR-MR013 - 1
BAR-MR013 - 1
press to zoom
BAR-MR010 - 1
BAR-MR010 - 1
press to zoom