ROCCA (Made in Thai Land - Hand Made)

ROCCA - 1
ROCCA - 1
press to zoom
 
LM_DSCF6089_2
LM_DSCF6046_2
Rocca white zoom
Rocca white
Rocca_Img022 - 1
Rocca_Img08 - 1
Rocca_Img07 - 1
Rocca_Img03 - 1
ca_Img01-720x720 - 1

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

ROC_PT006-MINT3 - 1
ROC_PT006-MINT3 - 1
press to zoom
ROC_PT009-BROWN3 - 1
ROC_PT009-BROWN3 - 1
press to zoom
ROC_PT008-BROWN2 - 1
ROC_PT008-BROWN2 - 1
press to zoom
ROC_PT007-BROWN1 - 1
ROC_PT007-BROWN1 - 1
press to zoom
ROC_PT005-MINT2 - 1
ROC_PT005-MINT2 - 1
press to zoom
ROC_PT004-MINT1 - 1
ROC_PT004-MINT1 - 1
press to zoom
ROC_MR027 - 1
ROC_MR027 - 1
press to zoom
ROC_MR002 - 1
ROC_MR002 - 1
press to zoom
ROC_MR001 - 1
ROC_MR001 - 1
press to zoom
ROC_CN014-ORCHID - 1
ROC_CN014-ORCHID - 1
press to zoom
ROC_CN015-UOVO - 1
ROC_CN015-UOVO - 1
press to zoom
ROC_CN011-WALNUT - 1
ROC_CN011-WALNUT - 1
press to zoom
ROC_CLW02 - 1
ROC_CLW02 - 1
press to zoom
ROC_CLW01 - 1
ROC_CLW01 - 1
press to zoom
ROC_CLG01
ROC_CLG01
press to zoom
ROC_CL015-TEAL - 1
ROC_CL015-TEAL - 1
press to zoom
PT015-WARM-GREY3
PT015-WARM-GREY3
press to zoom
PT014-WARM-GREY2
PT014-WARM-GREY2
press to zoom
PT013-WARM-GREY1
PT013-WARM-GREY1
press to zoom
PT012-COOL-GREY3
PT012-COOL-GREY3
press to zoom
PT011-COOL-GREY2 - 1
PT011-COOL-GREY2 - 1
press to zoom
PT010-COOL-GREY1 - 1
PT010-COOL-GREY1 - 1
press to zoom
CL017-SUPERBLACK - 3
CL017-SUPERBLACK - 3
press to zoom
CN013-BLACKPEARL - 1
CN013-BLACKPEARL - 1
press to zoom
C_CN012-EARLGREY - 1
C_CN012-EARLGREY - 1
press to zoom
C_CN008-BLUEMOON - 1
C_CN008-BLUEMOON - 1
press to zoom
010-MIDNIGHTTEAL - 1
010-MIDNIGHTTEAL - 1
press to zoom
_CL005-CHOCOLATE - 1
_CL005-CHOCOLATE - 1
press to zoom
_PT001-RED-CLAY1 - 1
_PT001-RED-CLAY1 - 1
press to zoom
_PT003-RED-CLAY3 - 1
_PT003-RED-CLAY3 - 1
press to zoom
_CL016-TURQOUISE - 1
_CL016-TURQOUISE - 1
press to zoom
_PT002-RED-CLAY2 - 1
_PT002-RED-CLAY2 - 1
press to zoom