top of page
Finger 12x92  Chíp size: 12x92 mm

Finger 12x92 Chíp size: 12x92 mm

₫1Price

Mosaic thanh đũa Finger.

Chất liệu Porcelain tráng men.

Ghép vỉ 284x295 mm.

Chíp size: 12x92 mm

Xuất xứ: Trung Quốc