OCELLI (Made in Thai Land - Hand Made)

BUTTONS-B
BUTTONS-B
press to zoom
BUTTONS-R
BUTTONS-R
press to zoom
BUTTONS-L
BUTTONS-L
press to zoom
 
Ocelli-Img-Man-with-Bicycle-630x630
Ocelli-Img-Man-with-Bicycle_edited
Ocelli-Img-modern-interior
Ocelli-Img-light-bathroom-with-window
Ocelli-Img-light-bathroom-with-window_edited
Ocelli-Img-friends-at-poolside

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

OCELLI-OCR02-1
OCELLI-OCR02-1
press to zoom
OCELLI-OCR01-1
OCELLI-OCR01-1
press to zoom
OCELLI-OCC01-1
OCELLI-OCC01-1
press to zoom
OCELLI-OCR02-1
OCELLI-OCR02-1
press to zoom
OCELLI-CL002-Grape
OCELLI-CL002-Grape
press to zoom
OCELLI-CL001-Whitefog
OCELLI-CL001-Whitefog
press to zoom
OCELLI-CL005-Chocolate
OCELLI-CL005-Chocolate
press to zoom
OCELLI-CL003-Cafe
OCELLI-CL003-Cafe
press to zoom
OCELLI-CL006-Otter-Green
OCELLI-CL006-Otter-Green
press to zoom
OCELLI-CL004-Jasper
OCELLI-CL004-Jasper
press to zoom
OCELLI-CL008-Mustard
OCELLI-CL008-Mustard
press to zoom
OCELLI-CL014-Clover-Green
OCELLI-CL014-Clover-Green
press to zoom
OCELLI-CL013-Apple-Green
OCELLI-CL013-Apple-Green
press to zoom
OCELLI-CL012-Smoky-Blue
OCELLI-CL012-Smoky-Blue
press to zoom
OCELLI-CL011-Charcoal
OCELLI-CL011-Charcoal
press to zoom
OCELLI-CL009-Steel-Blue
OCELLI-CL009-Steel-Blue
press to zoom
OCELLI-CL010-Plum
OCELLI-CL010-Plum
press to zoom
OCELLI-CL007-Candy-Blue
OCELLI-CL007-Candy-Blue
press to zoom
OCELLI-CL015-Teal
OCELLI-CL015-Teal
press to zoom
OCELLI-CL017-Super-Black
OCELLI-CL017-Super-Black
press to zoom
OCELLI-CL016-Turqouise
OCELLI-CL016-Turqouise
press to zoom
OCELLI-CLG01-Candy-Grey
OCELLI-CLG01-Candy-Grey
press to zoom
OCELLI-CLR01-Candy-Red
OCELLI-CLR01-Candy-Red
press to zoom
OCELLI-CLO01-Candy-Orange
OCELLI-CLO01-Candy-Orange
press to zoom
OCELLI-CLV01-Candy-Violet
OCELLI-CLV01-Candy-Violet
press to zoom
OCELLI-CLY01-Candy-Yellow
OCELLI-CLY01-Candy-Yellow
press to zoom
OCELLI-CLW01-Candy-White
OCELLI-CLW01-Candy-White
press to zoom
OCELLI-CN001-Poison-Green
OCELLI-CN001-Poison-Green
press to zoom
OCELLI-CN010-Midnight-Teal
OCELLI-CN010-Midnight-Teal
press to zoom
OCELLI-CN008-Blue-Moon
OCELLI-CN008-Blue-Moon
press to zoom
OCELLI-CN011-Walnut
OCELLI-CN011-Walnut
press to zoom
OCELLI-CN012-Earl-Grey
OCELLI-CN012-Earl-Grey
press to zoom
OCELLI-CN013-Black-Pearl
OCELLI-CN013-Black-Pearl
press to zoom
OCELLI-CN014-Orchid
OCELLI-CN014-Orchid
press to zoom
OCELLI-CN015-Uovo
OCELLI-CN015-Uovo
press to zoom
OCELLI-CN018-Seafoam
OCELLI-CN018-Seafoam
press to zoom
OCELLI-CN017-Olive
OCELLI-CN017-Olive
press to zoom
OCELLI-CN019-Blue-Jeans
OCELLI-CN019-Blue-Jeans
press to zoom
OCELLI-GL001-Smoke
OCELLI-GL001-Smoke
press to zoom
OCELLI-GL003-Shadow-Black
OCELLI-GL003-Shadow-Black
press to zoom
OCELLI-GL004-Marine
OCELLI-GL004-Marine
press to zoom
OCELLI-GL002-Camo-Green
OCELLI-GL002-Camo-Green
press to zoom
OCELLI-MR001-Chromium
OCELLI-MR001-Chromium
press to zoom
OCELLI-MR002-Mirror
OCELLI-MR002-Mirror
press to zoom
OCELLI-MR003-Flower
OCELLI-MR003-Flower
press to zoom
OCELLI-MR005-Silver
OCELLI-MR005-Silver
press to zoom
OCELLI-MR006-Forrest-Green
OCELLI-MR006-Forrest-Green
press to zoom
OCELLI-MR008-Python
OCELLI-MR008-Python
press to zoom
OCELLI-MR007-Iris-Blue
OCELLI-MR007-Iris-Blue
press to zoom
OCELLI-MR009-The-Moon
OCELLI-MR009-The-Moon
press to zoom
OCELLI-MR010-Jasmine-Green
OCELLI-MR010-Jasmine-Green
press to zoom
OCELLI-MR011-Jasmine-Blue
OCELLI-MR011-Jasmine-Blue
press to zoom
OCELLI-MR012-Iris-Lagoon
OCELLI-MR012-Iris-Lagoon
press to zoom
OCELLI-MR014-Iris-Darkblue
OCELLI-MR014-Iris-Darkblue
press to zoom
OCELLI-MR013-Iris-Paetai
OCELLI-MR013-Iris-Paetai
press to zoom
OCELLI-MR015-Bambusa
OCELLI-MR015-Bambusa
press to zoom
OCELLI-MR016-Bambusa-Gold
OCELLI-MR016-Bambusa-Gold
press to zoom
OCELLI-MR017-Jasmine-Blueberry
OCELLI-MR017-Jasmine-Blueberry
press to zoom
OCELLI-MR018-Jasmine-Tea
OCELLI-MR018-Jasmine-Tea
press to zoom
OCELLI-MR019-Jasmine-Empire
OCELLI-MR019-Jasmine-Empire
press to zoom