4 By 4 (Made in Thai Land - Hand Made)

DIAMOND
DIAMOND
press to zoom
 
Diamond_Img02
Diamond_Img02-640x640
Diamond_Img01

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

Diamond-CL001-White-Fox-1
Diamond-CL001-White-Fox-1
press to zoom
Diamond-CL003-Cafe
Diamond-CL003-Cafe
press to zoom
Diamond-CL002-Grape
Diamond-CL002-Grape
press to zoom
Diamond-CL004-Jasper
Diamond-CL004-Jasper
press to zoom
Diamond-CL012-Smoky-Blue
Diamond-CL012-Smoky-Blue
press to zoom
Diamond-CL014-Clover-Green
Diamond-CL014-Clover-Green
press to zoom
Diamond-CL005-Chocolate
Diamond-CL005-Chocolate
press to zoom
Diamond-CL007-Candy-Blue
Diamond-CL007-Candy-Blue
press to zoom
Diamond-CL009-Steel-Blue
Diamond-CL009-Steel-Blue
press to zoom
Diamond-CL006-Otter-Green
Diamond-CL006-Otter-Green
press to zoom
Diamond-CL008-Mustard
Diamond-CL008-Mustard
press to zoom
Diamond-CL011-Charcoal
Diamond-CL011-Charcoal
press to zoom
Diamond-CL010-Plum
Diamond-CL010-Plum
press to zoom
Diamond-CL013-Apple-Green
Diamond-CL013-Apple-Green
press to zoom
Diamond-CL15-Teal
Diamond-CL15-Teal
press to zoom
Diamond-CLG01-Candy-Grey
Diamond-CLG01-Candy-Grey
press to zoom
Diamond-CL016-Turqouise
Diamond-CL016-Turqouise
press to zoom
Diamond-CLV01-Candy-Violet
Diamond-CLV01-Candy-Violet
press to zoom
Diamond-CN001-Poison-Green
Diamond-CN001-Poison-Green
press to zoom
Diamond-CN008-Blue-Moon
Diamond-CN008-Blue-Moon
press to zoom
Diamond-CLW02-Matt-White
Diamond-CLW02-Matt-White
press to zoom
Diamond-CLY01-Candy-Yellow
Diamond-CLY01-Candy-Yellow
press to zoom
Diamond-CLO01-Candy-Orange
Diamond-CLO01-Candy-Orange
press to zoom
Diamond-CL017-Super-Black
Diamond-CL017-Super-Black
press to zoom
Diamond-CLR01-Candy-Red
Diamond-CLR01-Candy-Red
press to zoom
Diamond-CLW01-Candy-White
Diamond-CLW01-Candy-White
press to zoom
Diamond-CN010-Midnight-Teal
Diamond-CN010-Midnight-Teal
press to zoom
Diamond-CN012-Earl-Grey
Diamond-CN012-Earl-Grey
press to zoom
Diamond-CN014-Orchid
Diamond-CN014-Orchid
press to zoom
Diamond-CN017
Diamond-CN017
press to zoom
Diamond-CN011-Walnut
Diamond-CN011-Walnut
press to zoom
Diamond-CN015-Uovo
Diamond-CN015-Uovo
press to zoom
Diamond-EG004
Diamond-EG004
press to zoom
Diamond-EG003
Diamond-EG003
press to zoom
Diamond-EG002
Diamond-EG002
press to zoom
Diamond-EG001
Diamond-EG001
press to zoom
Diamond-CN019
Diamond-CN019
press to zoom
Diamond-CN018
Diamond-CN018
press to zoom
Diamond-CN013-Black-Pearl
Diamond-CN013-Black-Pearl
press to zoom
Diamond-EM001
Diamond-EM001
press to zoom
Diamond-CL003-Cafe
Diamond-CL003-Cafe
press to zoom
Diamond-CL001-White-Fox-1
Diamond-CL001-White-Fox-1
press to zoom
Diamond-CL002-Grape
Diamond-CL002-Grape
press to zoom
Diamond-CL010-Plum
Diamond-CL010-Plum
press to zoom
Diamond-CL009-Steel-Blue
Diamond-CL009-Steel-Blue
press to zoom
Diamond-CL007-Candy-Blue
Diamond-CL007-Candy-Blue
press to zoom
Diamond-CL008-Mustard
Diamond-CL008-Mustard
press to zoom
Diamond-CL006-Otter-Green
Diamond-CL006-Otter-Green
press to zoom
Diamond-CL005-Chocolate
Diamond-CL005-Chocolate
press to zoom
Diamond-CL004-Jasper
Diamond-CL004-Jasper
press to zoom
Diamond-CL011-Charcoal
Diamond-CL011-Charcoal
press to zoom
Diamond-CLG01-Candy-Grey
Diamond-CLG01-Candy-Grey
press to zoom
Diamond-CLO01-Candy-Orange
Diamond-CLO01-Candy-Orange
press to zoom
Diamond-CL012-Smoky-Blue
Diamond-CL012-Smoky-Blue
press to zoom
Diamond-CL013-Apple-Green
Diamond-CL013-Apple-Green
press to zoom
Diamond-CLV01-Candy-Violet
Diamond-CLV01-Candy-Violet
press to zoom
Diamond-CLR01-Candy-Red
Diamond-CLR01-Candy-Red
press to zoom
Diamond-CL014-Clover-Green
Diamond-CL014-Clover-Green
press to zoom
Diamond-CL15-Teal
Diamond-CL15-Teal
press to zoom
Diamond-CLW01-Candy-White
Diamond-CLW01-Candy-White
press to zoom