BROOCH (Made in Thai Land - Hand Made)

BROOCH-R
BROOCH-R
press to zoom
BROOCH-P
BROOCH-P
press to zoom
 
Brooch_Img02
Brooch-Img-Man-in-Kitchen
Brooch_Img03-640x640

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

BRR-02-1
BRR-02-1
press to zoom
BRR-03-1
BRR-03-1
press to zoom
BRR-01-1
BRR-01-1
press to zoom
BRR-02-3
BRR-02-3
press to zoom
BRP-02-1
BRP-02-1
press to zoom
BRP-01-1
BRP-01-1
press to zoom
BR-CL008-Mustard
BR-CL008-Mustard
press to zoom
BR-CL001-White-Fox
BR-CL001-White-Fox
press to zoom
BR-CL006-Otter-Green
BR-CL006-Otter-Green
press to zoom
BR-CL010-Plum
BR-CL010-Plum
press to zoom
BR-CL012-Smoky-Blue
BR-CL012-Smoky-Blue
press to zoom
BR-CL005-Chocolate
BR-CL005-Chocolate
press to zoom
BR-CL003-Cafe
BR-CL003-Cafe
press to zoom
BR-CL011-Charcoal
BR-CL011-Charcoal
press to zoom
BR-CL009-Steel-Blue
BR-CL009-Steel-Blue
press to zoom
BR-CL002-Grape
BR-CL002-Grape
press to zoom
BR-CL004-Jasper
BR-CL004-Jasper
press to zoom
BR-CL014-Clover-Green
BR-CL014-Clover-Green
press to zoom
BR-CL013-Apple-Green
BR-CL013-Apple-Green
press to zoom
BR-CL007-Candy-Blue
BR-CL007-Candy-Blue
press to zoom
BR-CLR01-Candy-Red
BR-CLR01-Candy-Red
press to zoom
BR-CLO01-Candy-Orange
BR-CLO01-Candy-Orange
press to zoom
BR-CL017-Super-Black
BR-CL017-Super-Black
press to zoom
BR-CLG01-Candy-Grey
BR-CLG01-Candy-Grey
press to zoom
BR-CL015-Teal
BR-CL015-Teal
press to zoom
BR-CL016-Turqouise
BR-CL016-Turqouise
press to zoom
BR-CLW02-Matt-White
BR-CLW02-Matt-White
press to zoom
BR-CN012-Earl-Grey
BR-CN012-Earl-Grey
press to zoom
BR-CN010-Midnight-Teal
BR-CN010-Midnight-Teal
press to zoom
BR-CN001-Poison-Green
BR-CN001-Poison-Green
press to zoom
BR-CN008-Blue-Moon
BR-CN008-Blue-Moon
press to zoom
BR-CLV01-Candy-Violet
BR-CLV01-Candy-Violet
press to zoom
BR-CLY01-Candy-Yellow
BR-CLY01-Candy-Yellow
press to zoom
BR-CLW01-Candy-White
BR-CLW01-Candy-White
press to zoom
BR-CN014-Orchid
BR-CN014-Orchid
press to zoom
BR-CN011-Walnut
BR-CN011-Walnut
press to zoom
BR-CN013-Black-Pearl
BR-CN013-Black-Pearl
press to zoom
BR-CN015-Uovo
BR-CN015-Uovo
press to zoom
BR-CN017
BR-CN017
press to zoom
BR-CN019
BR-CN019
press to zoom
BR-CN018
BR-CN018
press to zoom
BR-MR003-Flower
BR-MR003-Flower
press to zoom
BR-MR012-IRIS-Lagoon
BR-MR012-IRIS-Lagoon
press to zoom
BR-MR010-Jasmine-Green
BR-MR010-Jasmine-Green
press to zoom
BR-MR002-Mirror
BR-MR002-Mirror
press to zoom
BR-MR001-Chromium
BR-MR001-Chromium
press to zoom
BR-MR009-The-Moon
BR-MR009-The-Moon
press to zoom
BR-MR008-Python
BR-MR008-Python
press to zoom
BR-GL004
BR-GL004
press to zoom
BR-GL003
BR-GL003
press to zoom
BR-MR007-IRIS-Blue
BR-MR007-IRIS-Blue
press to zoom
BR-MR006-Forest-Green
BR-MR006-Forest-Green
press to zoom
BR-GL002
BR-GL002
press to zoom
BR-GL001
BR-GL001
press to zoom
BR-MR005-Silver
BR-MR005-Silver
press to zoom
BR-MR011-Jasmine-Blue
BR-MR011-Jasmine-Blue
press to zoom
BR-MR019-Jasmine-Empire
BR-MR019-Jasmine-Empire
press to zoom
BR-MR022-Jasmine-Skyblue
BR-MR022-Jasmine-Skyblue
press to zoom
BR-MR013-IRIS-Paetai
BR-MR013-IRIS-Paetai
press to zoom
BR-MR014-Iris-Darkblue
BR-MR014-Iris-Darkblue
press to zoom