WINGS (Made in Thai Land - Handmade)

WINGS-P
WINGS-P
press to zoom
WINGS-C
WINGS-C
press to zoom
WINGS-R
WINGS-R
press to zoom
WINGS-A
WINGS-A
press to zoom
 
Wings_Img04
Wings_Img06
Wings-Img-Woman-in-swiming-pool
Wings_Img05
Wings_Img02
Wings_Img07
Wings_Img01
Wings_Img03
Wings_Img08

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Phone / Email

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

WINGS-CL001-White-Fox
WINGS-CL001-White-Fox
press to zoom
WS-02-1
WS-02-1
press to zoom
WS-01-1
WS-01-1
press to zoom
WR-01-2
WR-01-2
press to zoom
WR-01-1
WR-01-1
press to zoom
WP-03-1
WP-03-1
press to zoom
WP-02-2
WP-02-2
press to zoom
WP-02-1
WP-02-1
press to zoom
WP-01-2
WP-01-2
press to zoom
WP-01-1
WP-01-1
press to zoom
WINGS-PT012-Cool-Grey3
WINGS-PT012-Cool-Grey3
press to zoom
WINGS-PT013-Warm-Grey1
WINGS-PT013-Warm-Grey1
press to zoom
WINGS-PT014-Warm-Grey2
WINGS-PT014-Warm-Grey2
press to zoom
WINGS-PT015-Warm-Grey3
WINGS-PT015-Warm-Grey3
press to zoom
WINGS-PT016
WINGS-PT016
press to zoom
WINGS-PT017
WINGS-PT017
press to zoom
WINGS-PT018
WINGS-PT018
press to zoom
WINGS-PT011-Cool-Grey2
WINGS-PT011-Cool-Grey2
press to zoom
WINGS-PT010-Cool-Grey1
WINGS-PT010-Cool-Grey1
press to zoom
WINGS-PT008-Brown2
WINGS-PT008-Brown2
press to zoom
WINGS-PT009-Brown3
WINGS-PT009-Brown3
press to zoom
WINGS-PT007-Brown1
WINGS-PT007-Brown1
press to zoom
WINGS-PT006-Mint3
WINGS-PT006-Mint3
press to zoom
WINGS-PT005-Mint2
WINGS-PT005-Mint2
press to zoom
WINGS-MR020-Iris-Persia
WINGS-MR020-Iris-Persia
press to zoom
WINGS-MR028-Jasmine-Amber
WINGS-MR028-Jasmine-Amber
press to zoom
WINGS-PT001-Red-Clay1
WINGS-PT001-Red-Clay1
press to zoom
WINGS-MR029-Jasmine-Emerald
WINGS-MR029-Jasmine-Emerald
press to zoom
WINGS-PT003-Red-Clay3
WINGS-PT003-Red-Clay3
press to zoom
WINGS-PT002-Red-Clay2
WINGS-PT002-Red-Clay2
press to zoom
WINGS-PT004-Mint1
WINGS-PT004-Mint1
press to zoom
WINGS-MR027-Matt-Chromium
WINGS-MR027-Matt-Chromium
press to zoom
WINGS-MR021-Iris-Amber
WINGS-MR021-Iris-Amber
press to zoom
WINGS-MR018-Jasmine-Tea
WINGS-MR018-Jasmine-Tea
press to zoom
WINGS-MR022-Jasmine-Skyblue
WINGS-MR022-Jasmine-Skyblue
press to zoom
WINGS-MR019-Jasmine-Empire
WINGS-MR019-Jasmine-Empire
press to zoom
WINGS-MR016-Bambusa-Gold
WINGS-MR016-Bambusa-Gold
press to zoom
WINGS-MR017-Jasmine-Blueberry
WINGS-MR017-Jasmine-Blueberry
press to zoom
WINGS-MR009-The-Moon
WINGS-MR009-The-Moon
press to zoom
WINGS-MR010-Jasmine-Green
WINGS-MR010-Jasmine-Green
press to zoom
WINGS-MR011-Jasmine-Blue
WINGS-MR011-Jasmine-Blue
press to zoom
WINGS-MR013-Iris-Paetai
WINGS-MR013-Iris-Paetai
press to zoom
WINGS-MR012-Iris-Lagoon
WINGS-MR012-Iris-Lagoon
press to zoom
WINGS-MR015-Bambusa
WINGS-MR015-Bambusa
press to zoom
WINGS-MR014-Iris-Darkblue
WINGS-MR014-Iris-Darkblue
press to zoom
WINGS-MR007-Iris-Blue
WINGS-MR007-Iris-Blue
press to zoom
WINGS-MR008-Python
WINGS-MR008-Python
press to zoom
WINGS-MR006-Forest-Green
WINGS-MR006-Forest-Green
press to zoom
WINGS-MR005-Silver
WINGS-MR005-Silver
press to zoom
WINGS-MR003-Flower
WINGS-MR003-Flower
press to zoom
WINGS-MR002-Mirror
WINGS-MR002-Mirror
press to zoom
WINGS-MR001-Chromium
WINGS-MR001-Chromium
press to zoom
WINGS-GL004
WINGS-GL004
press to zoom
WINGS-GL003
WINGS-GL003
press to zoom
WINGS-GL002
WINGS-GL002
press to zoom
WINGS-GL001
WINGS-GL001
press to zoom
WINGS-CN019
WINGS-CN019
press to zoom
WINGS-CN011-Walnut
WINGS-CN011-Walnut
press to zoom
WINGS-CN010-Midnight-Teal
WINGS-CN010-Midnight-Teal
press to zoom
WINGS-CN001-Poison-Green
WINGS-CN001-Poison-Green
press to zoom