WAVE (Made in Thai Land - Handmade)

WAVE
WAVE
press to zoom
 

 Module

Wave_Img01
Wave_Img02
Wave_Img06
Wave_Img05
Wave_Img04
Wave_Img03
Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

Wave-T03-3
Wave-T03-3
press to zoom
WAVE-T11
WAVE-T11
press to zoom
WAVE-T03-2
WAVE-T03-2
press to zoom
WAVE-T03-1
WAVE-T03-1
press to zoom
WAVE-T02-2
WAVE-T02-2
press to zoom
WAVE-T02-1
WAVE-T02-1
press to zoom
WAVE-T13-2
WAVE-T13-2
press to zoom
WAVE-T15
WAVE-T15
press to zoom
WAVE-T16
WAVE-T16
press to zoom
WAVE-T13-1
WAVE-T13-1
press to zoom
Wave-CN018
Wave-CN018
press to zoom
Wave-EG003
Wave-EG003
press to zoom
Wave-EG001
Wave-EG001
press to zoom
Wave-CN019
Wave-CN019
press to zoom
Wave-CN017
Wave-CN017
press to zoom
WAVE-CN014-ORCHID
WAVE-CN014-ORCHID
press to zoom
WAVE-CN013-BLACKPEARL
WAVE-CN013-BLACKPEARL
press to zoom
WAVE-CLW01
WAVE-CLW01
press to zoom
WAVE-CN001-POISONGREEN
WAVE-CN001-POISONGREEN
press to zoom
WAVE-CN008-BLUE-MOON
WAVE-CN008-BLUE-MOON
press to zoom
WAVE-CN010-MIDNIGHT-TEAL
WAVE-CN010-MIDNIGHT-TEAL
press to zoom
WAVE-CN011-WALNUT
WAVE-CN011-WALNUT
press to zoom
WAVE-CN012-EARL-GREY
WAVE-CN012-EARL-GREY
press to zoom
WAVE-CN015-UOVO
WAVE-CN015-UOVO
press to zoom
WAVE-CL003-CAFE
WAVE-CL003-CAFE
press to zoom
WAVE-CL001-WHITEFOX
WAVE-CL001-WHITEFOX
press to zoom
WAVE-CL008-MUSTARD
WAVE-CL008-MUSTARD
press to zoom
WAVE-CL010-PLUM
WAVE-CL010-PLUM
press to zoom
WAVE-CL006-OTTERGREEN
WAVE-CL006-OTTERGREEN
press to zoom
WAVE-CL007-CANDYBLUE
WAVE-CL007-CANDYBLUE
press to zoom
WAVE-CL005-CHOCOLATE
WAVE-CL005-CHOCOLATE
press to zoom
WAVE-CL004-JASPER
WAVE-CL004-JASPER
press to zoom
WAVE-CL002-GRAPE
WAVE-CL002-GRAPE
press to zoom
WAVE-CL009-STEELBLUE
WAVE-CL009-STEELBLUE
press to zoom
WAVE-CL011-CHARCOAL
WAVE-CL011-CHARCOAL
press to zoom
WAVE-CL013-APPLEGREEN
WAVE-CL013-APPLEGREEN
press to zoom
WAVE-CL012-SMOKY-BLUE
WAVE-CL012-SMOKY-BLUE
press to zoom
WAVE-CL014-CLOVERGREEN
WAVE-CL014-CLOVERGREEN
press to zoom
WAVE-CL015-TEAL
WAVE-CL015-TEAL
press to zoom
WAVE-CL016-TURQOUISE
WAVE-CL016-TURQOUISE
press to zoom
WAVE-CLY01
WAVE-CLY01
press to zoom
WAVE-CLW02-MATT-WHITE
WAVE-CLW02-MATT-WHITE
press to zoom
WAVE-CLR01-CANDYRED
WAVE-CLR01-CANDYRED
press to zoom
WAVE-CLV01
WAVE-CLV01
press to zoom
WAVE-CLO01
WAVE-CLO01
press to zoom
WAVE-CLG01-CANDY-GREY
WAVE-CLG01-CANDY-GREY
press to zoom
WAVE-CL017-SUPERBLACK
WAVE-CL017-SUPERBLACK
press to zoom
Wave-EG002
Wave-EG002
press to zoom
Wave-EG004
Wave-EG004
press to zoom
Wave-EM001
Wave-EM001
press to zoom
Wave-EM002
Wave-EM002
press to zoom
Wave-EM003
Wave-EM003
press to zoom
WAVE-MR001-CHROMIUM
WAVE-MR001-CHROMIUM
press to zoom
WAVE-MR002
WAVE-MR002
press to zoom
WAVE-MR010
WAVE-MR010
press to zoom
WAVE-MR009
WAVE-MR009
press to zoom
WAVE-MR017
WAVE-MR017
press to zoom
WAVE-MR018
WAVE-MR018
press to zoom
WAVE-MR012
WAVE-MR012
press to zoom
WAVE-MR006
WAVE-MR006
press to zoom