SDBAR (Made in Thai Land - Handmade)

SDBARS
SDBARS_Img05
SDBARS_Img05(1)
SDBARS_Img04-945x945
SDBARS_Img03
SDBARS_Img02(1)
SD-BARS-R
SD-BARS-R
press to zoom
SD-BARS-B
SD-BARS-B
press to zoom
SD-BARS-W
SD-BARS-W
press to zoom
SD-BARS-H
SD-BARS-H
press to zoom
Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Phone / Email

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

 
SDR-01-1
SDR-01-1
press to zoom
SDH-02-1
SDH-02-1
press to zoom
SDH-01-2
SDH-01-2
press to zoom
SDH-03-1
SDH-03-1
press to zoom
SDB-01-1
SDB-01-1
press to zoom
SDB-02-2
SDB-02-2
press to zoom
SDR01-2
SDR01-2
press to zoom
SDW-03-1
SDW-03-1
press to zoom
SDW-02-1
SDW-02-1
press to zoom
SDH-01-1
SDH-01-1
press to zoom
SDB-02-1
SDB-02-1
press to zoom
SDB-01-2
SDB-01-2
press to zoom
SD-CL002-Grape
SD-CL002-Grape
press to zoom
SD-CL001-White-Fox(1)
SD-CL001-White-Fox(1)
press to zoom
SD-CL003-Cafe
SD-CL003-Cafe
press to zoom
SD-CL002-Grape(1)
SD-CL002-Grape(1)
press to zoom
SD-CL003-Cafe(1)
SD-CL003-Cafe(1)
press to zoom
SD-CL001-White-Fox
SD-CL001-White-Fox
press to zoom
SD-CL012-Smoky-Blue
SD-CL012-Smoky-Blue
press to zoom
SD-CL008-Mustard
SD-CL008-Mustard
press to zoom
SD-CL007-Candy-Blue
SD-CL007-Candy-Blue
press to zoom
SD-CL009-Steel-Blue
SD-CL009-Steel-Blue
press to zoom
SD-CL006-Otter-Green
SD-CL006-Otter-Green
press to zoom
SD-CL005-Chocolate
SD-CL005-Chocolate
press to zoom
SD-CL004-Jasper
SD-CL004-Jasper
press to zoom
SD-CL010-Plum
SD-CL010-Plum
press to zoom
SD-CL011-Charcoal
SD-CL011-Charcoal
press to zoom
SD-CL015-Teal
SD-CL015-Teal
press to zoom
SD-CL013-Apple-Green
SD-CL013-Apple-Green
press to zoom
SD-CL014-Clover-Green
SD-CL014-Clover-Green
press to zoom
SD-CL017-Super-Black
SD-CL017-Super-Black
press to zoom
SD-CL016-Turqouise
SD-CL016-Turqouise
press to zoom
SD-CLG01-Candy-Grey
SD-CLG01-Candy-Grey
press to zoom
SD-CLO01-Candy-Orange
SD-CLO01-Candy-Orange
press to zoom
SD-CLR01-Candy-Red
SD-CLR01-Candy-Red
press to zoom
SD-CLV01-Candy-Violet
SD-CLV01-Candy-Violet
press to zoom
SD-CLY01-Candy-Yellow
SD-CLY01-Candy-Yellow
press to zoom
SD-CN001-Poison-Green
SD-CN001-Poison-Green
press to zoom
SD-CN008-Blue-Moon
SD-CN008-Blue-Moon
press to zoom
SD-CN017
SD-CN017
press to zoom
SD-CN018
SD-CN018
press to zoom
SD-CN014-Orchid
SD-CN014-Orchid
press to zoom
SD-CN012-Earl-Grey
SD-CN012-Earl-Grey
press to zoom
SD-CN011-Walnut
SD-CN011-Walnut
press to zoom
SD-CN010-Midnight-Teal
SD-CN010-Midnight-Teal
press to zoom
SD-CN019
SD-CN019
press to zoom
SD-GL002
SD-GL002
press to zoom
SD-GL001
SD-GL001
press to zoom
SD-GL004
SD-GL004
press to zoom
SD-CN013-Black-Pearl
SD-CN013-Black-Pearl
press to zoom
SD-MR003-Flower
SD-MR003-Flower
press to zoom
SD-CN015-Uovo
SD-CN015-Uovo
press to zoom
SD-GL003
SD-GL003
press to zoom
SD-MR007-Iris-Blue
SD-MR007-Iris-Blue
press to zoom
SD-MR001-Chromium
SD-MR001-Chromium
press to zoom
SD-MR008-Python
SD-MR008-Python
press to zoom
SD-MR002-Mirror
SD-MR002-Mirror
press to zoom
SD-MR005-Silver
SD-MR005-Silver
press to zoom
SD-MR006-Forest-Green
SD-MR006-Forest-Green
press to zoom
SD-MR014-Iris-Darkblue
SD-MR014-Iris-Darkblue
press to zoom