Thanh que Stack

Thanh que Stack

₫1Price

Size viên : 22x145

Vỉ: 300x300 (11 vỉ/m2)

Chất liệu Porcelain tráng men