Rectange Đan Xiên

Rectange Đan Xiên

₫1Price

Gạch mosaic đan vuông được kế thừa tư nguyên bản gạch 100x100 truyền thống cùng sự sáng tạo đã tạo nên hình thể phá cách khác biệt.