top of page
Rectange Đan Xiên

Rectange Đan Xiên

Gạch mosaic đan vuông được kế thừa tư nguyên bản gạch 100x100 truyền thống cùng sự sáng tạo đã tạo nên hình thể phá cách khác biệt.

    1₫Price
    bottom of page