4 By 4 (Made in Thai Land - Hand Made)

4by4
4by4
press to zoom
4by4-R
4by4-R
press to zoom
4by4-B
4by4-B
press to zoom
 
4x4_Img09
4x4_Img02_edited
4x4_Img08
4x4_Img01
4x4_Img04
4x4_Img03
4x4_Img06
4x4_Img05

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

4X4-MR016
4X4-MR016
press to zoom
4X4-MR015
4X4-MR015
press to zoom
4X4-MR018
4X4-MR018
press to zoom
4X4-MR019
4X4-MR019
press to zoom
4X4-MR017
4X4-MR017
press to zoom
4X4-MR020
4X4-MR020
press to zoom
4X4-MR027-MATT-CHROMIUM
4X4-MR027-MATT-CHROMIUM
press to zoom
4x4-PT004-Mint1
4x4-PT004-Mint1
press to zoom
4x4-PT002-Red-Clay2
4x4-PT002-Red-Clay2
press to zoom
4x4-PT001-Red-Clay1
4x4-PT001-Red-Clay1
press to zoom
4x4-MR029-Jasmine-Emerald
4x4-MR029-Jasmine-Emerald
press to zoom
4X4-MR022-JASMINE-SKYBLUE-copy
4X4-MR022-JASMINE-SKYBLUE-copy
press to zoom
4X4-MR028-JASMINE-AMBER
4X4-MR028-JASMINE-AMBER
press to zoom
4X4-MR021
4X4-MR021
press to zoom
4x4-PT003-Red-Clay3
4x4-PT003-Red-Clay3
press to zoom
4x4-PT006-Mint3
4x4-PT006-Mint3
press to zoom
4x4-PT005-Mint2
4x4-PT005-Mint2
press to zoom
4x4-PT007-Brown1
4x4-PT007-Brown1
press to zoom
4x4-PT010-Cool-Grey1
4x4-PT010-Cool-Grey1
press to zoom
4x4-PT008-Brown2
4x4-PT008-Brown2
press to zoom
4x4-PT011-Cool-Grey2
4x4-PT011-Cool-Grey2
press to zoom
4x4-PT015-Warm-Grey3
4x4-PT015-Warm-Grey3
press to zoom
4x4-PT014-Warm-Grey2
4x4-PT014-Warm-Grey2
press to zoom
4x4-PT013-Warm-Grey1
4x4-PT013-Warm-Grey1
press to zoom
4x4-PT012-Cool-Grey3
4x4-PT012-Cool-Grey3
press to zoom
4x4-PT009-Brown3
4x4-PT009-Brown3
press to zoom
4X4-MR008
4X4-MR008
press to zoom
4X4-MR009
4X4-MR009
press to zoom
4X4-MR012
4X4-MR012
press to zoom
4X4-MR010
4X4-MR010
press to zoom
4X4-MR013
4X4-MR013
press to zoom
4X4-MR011
4X4-MR011
press to zoom
4X4-MR014
4X4-MR014
press to zoom
4X4-MR001-CHROMIUM
4X4-MR001-CHROMIUM
press to zoom
4X4-MR007
4X4-MR007
press to zoom
4X4-MR003
4X4-MR003
press to zoom
4X4-MR005
4X4-MR005
press to zoom
4X4-MR006
4X4-MR006
press to zoom
4X4-MR002
4X4-MR002
press to zoom
4x4-EM003
4x4-EM003
press to zoom
4x4-EG001
4x4-EG001
press to zoom
4x4-EG003
4x4-EG003
press to zoom
4x4-CN019
4x4-CN019
press to zoom
4x4-EG004
4x4-EG004
press to zoom
4x4-EG002
4x4-EG002
press to zoom
4x4-EM001
4x4-EM001
press to zoom
4x4-EM002
4x4-EM002
press to zoom
4x4-CN017
4x4-CN017
press to zoom
4X4-CN015-UOVO
4X4-CN015-UOVO
press to zoom
4x4-CN018
4x4-CN018
press to zoom
4X4-CN014-ORCHID
4X4-CN014-ORCHID
press to zoom
4X4-CN012-EARL-GREY
4X4-CN012-EARL-GREY
press to zoom
4X4-CN013-BLACKPEARL
4X4-CN013-BLACKPEARL
press to zoom
4X4-CN010-MIDNIGHT-TEAL
4X4-CN010-MIDNIGHT-TEAL
press to zoom
4X4-CL016-TURQOUISE
4X4-CL016-TURQOUISE
press to zoom
4x4-CLW01-Candy-White
4x4-CLW01-Candy-White
press to zoom
4X4-CN008-BLUEMOON
4X4-CN008-BLUEMOON
press to zoom
4X4-CN011-WALNUT
4X4-CN011-WALNUT
press to zoom